Livet med anal inkontinens og dennes påvirkning af seksualiteten

Project: Research

Project Details

Description

Mennesker med anal inkontinens er udfordret på mange områder - en af disse udfordringer er seksualiteten. På SUH tilbydes mennesker med anal inkontinens deltagelse i patientskole, hvor forskellige områder koblet til anal inkontinens gennemgås og drøftes.
Seksualitet er kendt for at være udslagsgiven i livskvalitet. Der er dog ikke megen viden om den seksuelle funktion og/eller seksuel distress hos denne gruppe af mennesker med anal inkontinens. Hvorvidt seksualitet som tema på patientskolen vil have værdi for denne gruppe i forhold til seksuelle funktion og distress, livskvalitet samt styrke autonomien ønskes belyst.

Målet for undersøgelsen er
Primære mål
* At undersøge om der er en forskel på seksuelle funktion før og efter patientskole
Sekundære mål
* At beskrive og sammenligne livskvalitet før og 1 måned efter patientskole
* At beskrive og undersøge patientens autonomi (selvbestemmelse og kontrol i dagliglivet) før og 1 måned efter patientskole

Undersøgelsen benytter mixed methods til at belyse forskningsspørgsmålene
Mixed methods: Hvordan evaluerer mennesker med anal inkontinens patientskole indvirkning på den oplevede autonomi og seksualitet.
Kvantitativ metode: Undersøge effekten af patientskole i forhold til den seksuelle funktion
Kvalitative metode: Undersøge ændringer i patienternes oplevelse at intimitet og autonomi.
Deltagelse i undersøgelsen vil kunne opleves som gavn hos det enkelte menneske. De indsamlede fund vil blive brugt til udarbejdes af vejledning (skriftelig, podcast, videoer ect) og korrigering af indholdet på patientskolen.
Projektgruppe vil inkluderer klinikere, patient og forskere
Short titleANal Inkontinens og Seksualitet
AcronymANIS
StatusActive
Effective start/end date01/05/202330/04/2027