Litteraturstudie om ulighed i mødet med sundhedsvæsenet

Project: Research

Project Details

Description

I forbindelse med SIFs arbejde omkring ulighed i sundhed er der i Rammeaftalen 2020 – 2023 mellem Statens Institut for Folkesundhed og Sundheds- og Ældreministeriet indgået en række aftaler omkring forskningsbaseret afdækning af forskellige emner angående ulighed i sundhed. Dette projekt er et litteraturstudie og er en del af rammeaftalen.
Studiet tager udgangspunkt i at afdække eksisterende litteratur, der fokuserer på årsager til ulighed i mødet mellem patienter og sundhedsvæsenet med fokus på at forstå de relationelle og organisatoriske forhold, der producerer ulighed i behandling og rehabilitering. Det undersøges, hvad der har betydning for ulighed i sundhed i mødet mellem patient/borger og sundhedsprofessionelle for på den måde at forstå de mekanismer, der bidrager til større ulighed i sundhed. Studiet vil pege på forskningsbaseret viden om, hvad der i praksis kan forbedre kontakten mellem sundhedsprofessionelle og patienter.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/202001/05/2022

Collaborative partners

  • Sundhedsstyrelsen
  • (lead)