LiS (Litteraturlister i Specialer)

Project: Research

Project Details

Description

I projekt LiS (Litteraturlister i Specialer) ønsker vi at undersøge studerendes referencer i specialer. Projektet undersøger som udgangspunkt 20 specialer fra 2000 og 20 specialer fra 2013 fra fem forskellige studier på SDU (Historie, Økonomi, Dat.tek/software ing., Biologi og Biomedicin (og eller biokemi)), dvs. i alt 200 specialer. Ønsket er at se på udviklingen i brug af forskellige typer materialer og identificerer mulige faglige forskelle.
Desuden har projektet til formål at gøre deltagerne bekendte med forskellige redskaber til brug i forskningsprojekter, fx datamanagementredskaber og analyseværktøjer.
Projektet er inspireret af et lignende projekt udført på KUB (Fajkovic 2018). Fajkovic, M., & Stensager, A. O. (2018). What a difference 15 years can make! Revy, 41(1), 17-20.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201831/12/2021