Lederuddannelse Politiken 2019-2020

Project: Other

Project Details

Description

Politiken har et fælles sprog for måden, der bedrives ledelse på. På tværs af kommercielle og redaktionelle afdelinger og redaktioner skal der også være fælles ledelsesværdier og fælles ledelsesværktøjer. Målet med lederuddannelsen er, at der skabes bedre ledere, hvorigennem medarbejdernes trivsel styrkes og kvaliteten af Politikens produkter højnes. Derudover skal Politikens lederuddannelse skabe fællesskabsfølelse og netværk på tværs af huset.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201931/12/2020