Project Details

Description

Projektets formål er at ruste ledere i mindre og mellemstore virksomheder til at håndtere de komplekse, interne og eksterne krav, som i dag stilles til dem. På basis af innovative udviklingsforløb i 10 virksomheder, hvor ledere i et samspil med eksterne konsulenter og forskere afdækker både strategiske ledelsesudfordringer og løsninger (= god ledelsespraksis), produceres en ”ledelses-GPS” med en bred vifte af ledelsesværktøjer, der også kan bruges af andre virksomheder. Kataloget over ledelsesværktøjer formidles – sammen med et lettilgængeligt, praktikervenligt overblik over central, aktuel ledelsesforskning på området – til erhvervslivet generelt via bl.a. en praktiker-guide, artikler, blogs, en debatbog samt brug af netværk og sociale medier.
Da projektet primært fokuserer på ledelse i mindre og mellemstore virksomheder med identificeret vækstpotentiale, skal det fungere som ”trædesten” for virksomheder, der ønsker at forebygge eller fjerne interne barrierer for et fremtidigt organisatorisk og forretningsmæssigt gennembrud. Virksomhederne udvælges på en sådan måde, at de er tilstræbt repræsentative – og viser stor bredde mht. branche, markeder, geografisk beliggenhed, teknologi, medarbejderprofil mv. Det er også afgørende, at virksomhederne spænder vidt mht. de ledelsesudfordringer, som er afdækket i faglitteraturen eller gennem de indledende, eksplorative virksomhedsinterviews. Virksomhederne vil typisk kunne findes inden for medlemskredsen af NOCA eller DI – Dansk Industri.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201731/10/2018

Collaborative partners

  • Aalborg University (Project partner)
  • Network of Corporate Academies (Project partner)
  • Center for Human Resource Management (Project partner)
  • Copenhagen Business School (Project partner)
  • University of Southern Denmark (lead)