Landdistrikternes befolknings- og beskæftigelsesudvikling (Resultatkontraktopgave for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter)

Project: Other Government Institutions

Project Details

Description

Resultatkontraktopgave for og finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Formålet med projektet er at levere et statistisk materiale, der på overskuelig vis illustrerer de væsentligste udviklingstendenser i landdistrikterne i et historisk perspektiv.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201331/03/2014