Lægestereotyper

Project: Research

Project Details

Description

En undersøgelse af hvilke stereotype forestillinger læger har om hinanden og hinandens specialer.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202031/12/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.