Kvalitativ undersøgelse af Uddannelsesudviklerprojekt 2010-2011 ved læreruddannelsen Blaagaard/KDAS

  • Ribers, Bjørn (Project participant)
  • Brok, Lene Storgaard (Project participant)

Project: Research

Project Details

Description

Uddannelsesudviklerprojektet er et praksistilknytningsprojekt ved læreruddannelsen Blaagaard/KDAS, som har haft til formål at undersøge, hvordan skolepraksis kan konkretiseres i årgangsteamene i læreruddannelsen og at igangsætte tiltag, hvor de studerende oplever, at skolers praksisfelt bliver en del af den daglige undervisning i læreruddannelsen. Formålet med udviklingsprojektet har været, at undervisere fra udvalgte team på Blaagaard/KDAS har sat praksistilknytningsprojekter på dagsordenen i deres egen undervisning og i deres lærerteam og ad den vej forsøgt at fremme grunduddannelsens udviklingsbasering. Projektet har haft til hensigt at udvikle undervisernes og de studerendes forståelser af lærerarbejdet i skolen samt at ændre på undervisningens genstandsfelt, så skolens praksis indgår mere i den faglige undervisning ved læreruddannelsen.

Ledelsen ved læreruddannelsen Blaagaard/KDAS har ønsket en kvalitativ undersøgelse af projektet, der kan give svar på hvilket udbytte forskellige deltagere har fået ved at være med i projektet. Derfor har Bjørn Ribers fra Roskilde Universitet og Lene Storgaard Brok fra Afdeling for Udvikling og Anvendt Forskning i UCC gennemført dybdegående interview med i alt 7 undervisere og 3 studerende, som på forskellig vis har arbejdet med at knytte skolepraksisser til den undervisningspraksis, der foregår i læreruddannelsen. Undersøgelsen er gennemført via gruppesamtaler, hvor deltagere har fået mulighed for at fortælle deres egne oplevelser med projektet. Der har i samtalerne været fokus på både udviklingsprojektets organisatoriske rammer og deltagernes orientering imod forskelligt fagligt indhold.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/12/2011