Kvalificering af udgående retshjælp i Region Syddanmark

  • Hammerslev, Ole (Coordinator)

Project: Other

Project Details

Description

Retshjælp er en grundpille i retsstaten, da retshjælp sikrer, at alle borgere uanset ressourcer og geografisk placering har adgang til at få deres ret prøvet og i sidste ende få deres rettigheder opfyldt og herved drage tilstrækkelig nytte af velfærdssamfundet og opleve sig som en integreret del af fællesskabet. Flere nyere rapporter peger på, at det nuværende retshjælpsudbud ikke når især socialt udsatte borgere og borgere i geografiske udkantsområder. De borgere har således begrænset adgang til retshjælp. I et unikt samarbejde mellem Juridisk Institut, SDU og Retshjælpen Fyn er formålet med dette projekt at etablere en pilotmodel for udgående retshjælp ved at etablere en mobil retshjælpsbus, hvorfra der af frivillige jurastuderende og Retshjælpen Fyn vil blive lavet udgående retshjælp i socialt udsatte boligområder (Kolding og Esbjerg) og geografiske udkantsområder (Bagenkop på Langeland) vejledt af et forskningsprojekt. Herudfra vil projektet komme med forslag til, hvordan fremtidens retshjælp i Danmark kan indrettes.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201901/03/2023

Collaborative partners

  • (lead)
  • Retshjælpen Fyn (Project partner)