Kortlægning af vilkår for samspillet mellem politikere og embedsmænd i staten, regioner og kommuner

Project: Research

Project Details

Description

Den seneste tids såkaldte skandalesager på Slotsholmen har sat sammenspillet mellem politikere og embedsmænd til debat. Det er en vigtig problemstilling at diskutere, da det politiske system er afhængigt af embedsmænds assistance til at udvikle, kvalificere og implementere politiske beslutninger. Når det gælder den aktuelle debat skal man dog være varsom med at udlede generelle konklusioner om relationen mellem "mandariner og ministre" på baggrund af de enkeltstående og også ganske forskelligartede sager. Følgende projekt gennemfører derfor en systematisk kortlægning af vilkårene for samspillet mellem politikere og embedsmænd i stat, regioner og kommuner for at 1) belyse hvorledes embedsværket under disse vilkår prioriterer og løser tre grundlæggende opgaver i relation til den politiske ledelse: bistand til politikudvikling, løbende rådgivning og gennemførelse af den fastlagte politik samt 2) beskrive de principper og normer, der ligger til grund for embedsværkets løsning af opgaverne; herunder normerne om lydhørhed, partipolitisk neutralitet, faglighed, lovlighed og sandfærdighed.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201430/09/2015