Konsekvenser af skolelukninger i landdistrikterne: Et casestudie fra yderkommunen Tønder Kommune (Resultatkontraktopgave for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter)

Project: Other Government Institutions

Project Details

Description

Resultatkontraktopgave for og fininsieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Efter en del debat og flere protestaktioner blandt de lokale besluttede Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune den 2. november 2010 at lukke 8 af kommunens 19 skoler, nemlig skolerne i Abild, Ballum, Bedsted, Døstrup, Jejsing, Nørre Løgum, Visby og Vodder. Projektet analyserer konsekvenser for de berørte lokalsamfund gennem interviews med politikere og lokalbefolkning samt gennem kvantitative tests af den befolkningsmæssige udvikling før og efter skolelukningerne.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201531/03/2016

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.