Kompetencestation i TRYG træning i deeskalering

Project: Private Foundations

Project Details

Description

Projektets hensigt var, i samarbejde med sundhedsprofessionelle, at skabe praksisnær læring om deeskalering på Læringsstation i Tryg Deeskalering, der videreudvikles og testes i samarbejde med klinikere, vil have stor gennemslagskraft i sygehusorganisationen, da træningen forankres lokalt og gennemføres i et kollegialt fællesskab. Det betyder, at man ikke skal væk fra sin arbejdsplads, og læringen integreres i dagligdagen på f.eks. et personalemøde. Deeskalering skal forebygge konflikter, fordi konflikter kan have negative konsekvenser for personalets mentale sundhed i form af sekundær traumatisering, nedsat tolerancetærskel, søvnforstyrrelser, hjertebanken og i værste fald mistet arbejdsevne; konsekvenserne for patienter kan blandt meget andet, være i form af insufficient behandling. Læringsstation i Tryg Deeskalering bidrager til at løse denne problematik ved at videreudvikle og afprøve en kompetencestation og udgive denne til fri afbenyttelse

Key findings

Udvikling af kompetencestation i deeskalering der er testet og udgivet til brug i sundhedsvæsenet.
Short titleDeeskalering
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201931/10/2022