Kommunikation, kognition og kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektet undersøger interaktive og kognitive processer blandt sundhedsprofessionelle, der gennemgår en systematisk indsats og kompetenceudvikling i forhold til én central klinisk kompetence, nemlig patientkommunikation. 3KO fokuserer på, hvordan sundhedspersonale gør brug af ny viden og kompetencer i deres kliniske arbejde, hvordan læring overføres fra teori til praksis, og hvordan klinisk træning påvirker hverdagspraksis på hospitaler. Hensigten med studiet er at bidrage til udviklingen af en bedre klinisk praksis og derigennem etablere et velfungerende sundhedssystem. Ved at fokusere på patientkommunikation bidrager projektet ydermere til at forbedre patienttilfredshed og patientsikkerhed på danske hospitaler. Den overordnede ambition med projektet er således at identificere de sociokognitive processer, der kan understøtte og fastholde den patient-centrerede praksis, der ønskes implementeret i forhold til den faktiske performance og patienternes oplevelse heraf.
  Acronym3KO
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/202031/12/2021

  Collaborative partners

  • Odense University Hospital (lead)