Kommunikation, kognition og kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet

Project: Research

Project Details

Description

Projektet undersøger interaktive og kognitive processer blandt sundhedsprofessionelle, der gennemgår en systematisk indsats og kompetenceudvikling i forhold til én central klinisk kompetence, nemlig patientkommunikation. 3KO fokuserer på, hvordan sundhedspersonale gør brug af ny viden og kompetencer i deres kliniske arbejde, hvordan læring overføres fra teori til praksis, og hvordan klinisk træning påvirker hverdagspraksis på hospitaler. Hensigten med studiet er at bidrage til udviklingen af en bedre klinisk praksis og derigennem etablere et velfungerende sundhedssystem. Ved at fokusere på patientkommunikation bidrager projektet ydermere til at forbedre patienttilfredshed og patientsikkerhed på danske hospitaler. Den overordnede ambition med projektet er således at identificere de sociokognitive processer, der kan understøtte og fastholde den patient-centrerede praksis, der ønskes implementeret i forhold til den faktiske performance og patienternes oplevelse heraf.
Acronym3KO
StatusActive
Effective start/end date01/01/202031/12/2021

Related Press / Media

Læge og patient forstår ofte ikke hinanden

Daria Schwalbe

08/03/2020

1 Media contribution

Press/Media: Press / Media