Kommunal forebyggelse og rehabilitering som del af en helhedsorienteret tilgang til mennesker med atrieflimren: Hvad kræver det?

Project: PhD Project

Project Details

Description

Ph.d.-projektet bidrager med vigtig viden om atrieflimren, forebyggelse og rehabilitering. Livet med atrieflimren er forbundet med ubehagelige symptomer som åndenød, hjertebanken og udtalt træthed, som påvirker livskvaliteten betydeligt. Atrieflimren forårsager desuden bekymringer og angst hos mange. Mennesker med atrieflimren er hyppigt genindlagt og sygdommen koster meget for samfundet. I Danmark får ca. 19.000 nye personer hvert år diagnosen atrieflimren og omkring 130.000 personer lever med den. Atrieflimren er især en sygdom hos ældre og vil på grund af stigende alder i befolkningen påvirke flere og flere. Forebyggelse og rehabilitering til mennesker med atrieflimren er yderst vigtigt fordi forskningsstudier har vist at indsatser med fysisk aktivitet, rygeafvænning, vægttab og patientuddannelse, kan reducere symptombyrde og antallet af genindlæggelser samt forbedre livskvaliteten.
I 2018 overtog kommunerne ansvaret for forebyggelse og rehabilitering ved atrieflimren som hidtil lå i regionalt regi. Overtagelsen af denne nye diagnosegruppe blev ikke fulgt op af diagnose-specifikke retningslinjer for, hvordan kommunerne skulle integrere disse i deres eksisterende tilbud. Dette efterlod kommunerne med flere ubesvarede spørgsmål som adresseres i dette projekt.
AcronymAF-rehab
StatusActive
Effective start/end date01/07/202230/06/2025

Collaborative partners

  • Odense Universitetshospital, Hjertemedicinsk afdeling B (lead)
  • Sundhedshus, Svendborg Kommune