Kom trygt videre - et sammenhængende forløb for amputationspatienter

Project: Research

Project Details

Description

En amputation er en alvorlig og livsforandrende begivenhed, som betyder tab af mobilitet, tab af selvstændighed, smerter, men som også kan medføre depression og reduceret livskvalitet.Amputationspatienter er ofte sårbare patienter med mange kroniske lidelser som fx diabetes, hjerte- og kar sygsomme samt perifer åreforkalkning og har deraf kontakt med mange forskellige sundhedsaktører og behov for en indsats i både sygehusvæsenet, almen praksis og det kommunale sundhedsvæsen. Et udkørende team fra hospitalet skal sammen med en systematisk opfølgende indsats fra kollegaer i kommunen og fælles møder i patientens hjem bidrage til at bedre overgangen mellem sygehus og primær sektor samt forebygge postoperative komplikationer og genindlæggelser
StatusActive
Effective start/end date02/10/201901/12/2024

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.