Project Details

Layman's description

Co-creation er i sin rendyrkede form en radikalt nytænkende tilgang til udvikling af produkter, processer og services, som involverer et bredt spektrum af aktører. Formålet er at finde en løsning som både er til glæde og gavn for brugerne og leverandørerne, men også er økonomisk fordelagtig for virksomheden.
Co-creation er ikke et mål i sig selv. Men det er et middel til en langt mere agil og involverende forretningsudvikling, end de fleste virksomheder hidtil har kendt til.
Med co-creation management åbner der sig nye måder at drive forretningsudvikling på, hvor den ledelsesmæssige udfordring består i at forstå – og finde vej imellem – de nye muligheder. Co-creation er nemlig langt mere end en simpel og intuitiv ”tal sammen og find på noget”-proces.
Ledelse af co-creation-processer kræver indsigt, ressourcer og metoder, som kan sikre, at co-creation-forløb ender i frugtbar værdiskabelse.
Innovative virksomheder er allerede i gang med co-creation, herunder Novozymes og Accenture og også offentlige institutioner som Folketinget, Det Kongelige Teater og det danske politi.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201930/06/2019