Københavns Amts Skole for Kognitive Behandlingsformer Et implementeringsprojekt

Project: Other Government Institutions

Project Details

Description

Denne rapport beskriver erfaringerne med at implementere kognitive behandlingsformer på fem psy-kiatriske sygehuse i Østdanmark ved hjælp af dannelsen en Kognitiv terapiskole for Østdanmark. Pro-jektet er gennemført for midler bevilget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Formålet med rapporten er at beskrive processen, erfaringerne og de overvejelser der ligger til grund for skolens opbygning.
Rapporten henvender sig til opdragsgiverne og andre interesserede idet styregruppen håber, at rappor-ten kan være til inspiration ved lignende projekter.

Key findings

Udviklet og implementeret en kognitiv uddannelse for sundhedsfalgige medarbejdere på fem hospitaler i Region Hovedstaden
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200531/12/2007