Interaktiv videndeling om Human Resource Management

Project: Research Councils

Project Details

Description

Share2know er en webportal, som hjælper virksomheder med at kortlægge og systematisere deres HR-viden. Portalen giver desuden den enkelte virksomhed mulighed for at sammenligne sig med andre virksomheder i forhold til fx tiltrækning, udvikling og fastholdelse af medarbejdere.
Bevillingen er givet af den regionale IKT-satsning under Rådet for Teknologi og Innovation for 2008-09 med det formål at fremme konkrete samarbejder om forskning og udvikling inden for informations- og kommunikationsteknologi med henblik på at skabe vækst i det regionale erhvervsliv.
Bevilling: DKK 3.132.400,-
Short titleshare2know
Acronyms2k
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200830/06/2009