Interaktion mellem leksikon og morfologi i modersmålstilegnelsen

  Project: Private Foundations

  Project Details

  Description

  Projektet var del af det internationale forskningsprojekt 'Noun Development in a Cross-Linguistic Perspective: The Interface of Lexicon and Grammar in First Language Acquisition' der blev ledet af professor Wolfgang U. Dressler (Det Østrigske Videnskabsakademi og Wiens Universitet). I det internationale projekt indgik også forskningsgrupper ledet af professor Dorit Ravid (Tel Aviv Universitet) og professor Steven Gillis (Antwerpen Universitet).
  StatusActive
  Effective start/end date01/08/2005 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.