Innovation på vinger: fra droneteknologi til marked

Project: Research

Project Details

Description

En række nationale og internationale økonomisk-politiske aktører forventer, at markedspotentialet for teknologier til luftbårne droner med henblik på kommerciel anvendelse er stort. De nuværende forestillinger om markedet er dog umodne, herunder hvilke opgaver kommercielle droner kan udføre bedre og/eller billigere end alternative løsninger og hvilke krav det stiller til udvikling af teknologien. Innovation på vinger: fra droneteknologi til marked identificerer de mest relevante anvendelsesområder og markeder og matcher disse med hhv. etablerede virksomheder og mulige opstartsvirksomheder i Danmark, således at virksomhederne igennem afklaring af deres teknologiske muligheder og kommercielle kompetencer kan realisere potentialet for deres drone-relaterede produkter og produktidéer igennem teknologisk innovation. En række små og mellemstore danske drone-relaterede virksomheder har allerede tilkendegivet deres interesse for at agere case-virksomhed i projektet, og et par store danske virksomheder har tilkendegivet, at de vil bidrage til projektet i deres egenskab af potentielle kunder til/medudviklere af dronerelaterede teknologier. Hovedansøger er Center for Integrerende Innovationsledelse (C*I2M), Syddansk Universitet, og partnerne bag projektet er SDU UAS Center, Syddansk Universitet, og UAS Test Center Denmark, Hans Christian Andersen Airport. Der budgetteres samlet set med 4.485 mio. kroner.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201630/09/2019