Improving health in people with multimorbidity: a paradigm shift in health care from disease-based curative models to personalized exercise therapy and self-management

Project: Research

Project Details

Description

Multimorbiditet påvirker millioner af mennesker på verdensplan og anskues som den vigtigste udfordring for sundhedssystemet i de kommende år pga. de store personlige og samfundsmæssige konsekvenser det medfører. Mere end halvdelen af alle personer med en kronisk sygdom har minimum en anden kronisk sygdom og opfylder dermed definitionen på multimorbiditet. Sammenligner man personer med multimorbiditet med personer, som kun har én kronisk sygdom, er de i højere risiko for at dø for tidligt, blive indlagt på sygehuset og være indlagt længere tid. Samtidig er multimorbiditet forbundet med dårlig funktion, livskvalitet og depression samt et højere forbrug af medicin og sundhedsydelser. På trods af dette er den eksisterende forskning omkring effektiv behandling af multimorbiditet begrænset, og organiseringen af sundhedssystemet omkring patienter med multimorbiditet er ikke effektiv og utilfredsstillende for patienterne.

Dette vil et nyt 5-årigt projekt ved Syddansk Universitet og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus nu gøre noget ved. Projektet er finansieret af the European Research Council (ERC) gennem EU’s Horizon 2020 forskning- og innovationsprogram (grant agreement No 801790). Det vil i gennem superviseret, individualiseret træning og uddannelse gøre patienter med multimorbiditet i stand til i højere grad at tage hånd om deres egen sygdom, således at de kan reducere symptomerne på de individuelle sygdomme, øge livskvaliteten og forebygge at flere kroniske sygdomme udvikler sig. En central del af projektet er et stærkt tværvidenskabeligt samarbejde med brug af mange forskellige videnskabelige metoder og en høj grad af patientinvolvering i hele forskningsprocessen for at sikre, at projektet har relevans for patientgruppen og sundhedssystemet og efterfølgende kan implementeres.

Projektet kommer til at foregå på tværs af Region Sjælland med udgangspunkt i forskningsenheden PROgrez ved Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi ved Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus, men med inddragelse af privatpraktiserende fysioterapeuter og relevante kommuner. Der vil blive ansat to fultidsforskere (postdocs), nogle prægraduate forskere, studentermedhjælper, effektevaluatorer og en forskningskoordinator.
AcronymMOBILIZE
StatusActive
Effective start/end date01/08/201931/07/2024