Implementering af videokonsultationer i almen praksis – et kvalitativt studie af mikro, meso og makroperspektiver

Project: PhD Project

Project Details

Description

Organisatoriske faktorer har vist sig at spille en væsentlig rolle for en vellykket implementering af videokonsultationer. Vellykket implementering kræver en planlagt og koordineret tilgang, der involverer uddannelse af personale og koordinering af ansvarlige medarbejdere. Indførelsen af videokonsultationer i almen praksis betyder, at arbejdsmetoderne og rutinerne tilpasses til en ny praksis med brug af nye teknologier. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvordan tilpasninger til nye arbejdsmetoder og teknologier foretages, og hvordan de påvirker arbejdslivet for læger og personale.
Forskningsbaseret viden om brug af videokonsultationer i almen praksis er vigtig for både sundhedspersonale, patienter og politikere for at sikre en høj kvalitet i almen praksis i forhold til fremtidig brug af videokonsultationer. Formålet med dette projekt er derfor at identificere og forstå mulighederne og udfordringerne ved implementering af videokonsultationer for at opnå vedvarende brug af videokonsultationer i almen praksis.
Studiet er inddelt i tre niveauer:
• den individuelle bruger (mikroniveau),
• det organisatoriske aspekt (mesoniveau)
• den nationale og bredere kontekst for implementeringen af videokonsultationer (makroniveau)

Empirisk er studiet baseret på interviews med læger, personale og patienter, observationer i almen praksis samt indsamling og analyse af policy-dokumenter.
StatusActive
Effective start/end date01/05/202101/10/2024