Hvilke faktorer påvirker befolkningsudviklingen på landet? (Resultatkontraktopgave for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter)

Project: Other Government Institutions

Project Details

Description

Resultatkontraktopgave for og finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet undersøger, hvor meget stedbundne ressourcer kan forklare befolkningsudviklingen i de danske landsogne. I projektet omtales stedbundne ressourcer som stedbundne kapitaler (naturkapital, fysisk kapital, økonomisk kapital, human kapital, social kapital og symbolsk kapital). Projektet er baseret på sognedata fra Danmarks Statistik samt data fra spørgeskemaundersøgelsen Dansk Land-By Barometer, som blev gennemført i slutningen af 2011.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201431/03/2015

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.