How conflicts of interest may influence design, conduct, analysis and reporting of clinical trials

Project: Research

Project Details

Description

Projektet har til formål, at karakterisere og analysere forskeres oplevelser med interessekonflikter med henblik på, hvad der er blevet gjort for at opdage og håndtere interessekonflikter i klinisk forskning.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201731/12/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.