Hånd om din ryg: Brugerinvolvering i etablering af national rygkohorte i almen praksis

Project: Research

Project Details

Description

Formålet med brugerinvolvering er at afdække forhold, der er relevante for patienter og læger, i projektet” Hånd om din ryg” – National Rygkohorte forankret på IOB (Alice Kongsted).
Læger, patienter og andre borgere og aktører inddrages i relation til kohortens delprojekter. Projektet omfatter brugerinvolvering i relation til etablering af kohorten.
Kontaktperson: Sarah Morgan (Birgitte Nørgaard)
StatusNot started
Effective start/end date01/06/202131/12/2021