Genetiske og epigenetiske faktorers indflydelse på fysisk og kognitiv funktion – et studie af monozygote tvillinger

Project: Research

Project Details

Description

Fokus for studierne er at undersøge det komplekse samspil mellem tre data-lag med funktionel genomisk information. I disse studier gør vi således brug af både genetiske data (fra genome-wide studier af DNA sekvens-variationer), epigenetiske data (fra genome-wide DNA methylerings-studier) og transkriptionelle data (fra gene ekspressions studier) fra enæggede tvillinger, der har deltaget i DaTris og LSADT undersøgelserne. Fra samme undersøgelser findes information om en lang række færdigheder, såsom: gribestyrke, dagligt aktivitetsniveau og kognitivt funktionsniveau.
StatusNot started

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.