Project Details

Description

BFIen har udelukkende fokus på antallet af publikationer og ikke på citationer, men efterhånden som også danske forskere i stigende omfang bliver bedt om at oplyse deres h-indeks i forbindelse med ansøgninger, har vi en formodning om, at der vil komme et øget fokus på h-indekset og hvordan man forholder sig ift. dette. Dette projekt vil undersøge, hvordan man som forsker kan hæve sit h-indeks ved at arbejde systematisk med at opnå citationer.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201831/12/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.