FreeD: Free the Drones

Project: Research

Project Details

Description

Droneteknologi dækker over et enormt forsknings-, erhvervs- og samfundspotentiale. Det vurderes, at om få år vil droner være vores vigtigste værktøj inden for en bred vifte af opgaver, hvor det i dag er svært fremkommeligt, meget ressourcekrævende eller umuligt. Erhvervspotentialet vurderes ligeså til at være stort, hvor en ny undersøgelse fra Oxford Research viser, at hvis Danmark bliver first mover på området, så vil et konservativt skøn pege på, at der på sigt kan skabes mellem 12-15.000 jobs i Danmark. I dag er tilladelse til erhvervsmæssige operationer med droner stærkt begrænset af, at droner skal betjenes af en operatør og ikke må flyves uden for synsrækkevidde. FreeD vil udvikle teknologier, som bidrager til at droner sikkert kan operere i civilt luftrum. Droner skal kunne reagere på objekter i luftrummet (sense and avoid), de skal have et pålideligt kommunikationslink med operatøren på jorden og samtidigt har industrien brug for et redskab til at lave en samlet analyse af, at en UAS operation er sikker og der kan gives tilladelse til flyvning uden for synsrækkevidden (Beyond visual line of sight). FreeD bruger en transportrelateret case om miljøovervågning af skibsfart til at vise forskningsresultaterne. Casen har samtidigt et stort innovationspotentiale, der kan styrke konkurrenceevnen for rederier, som følger lovgivningen på området. FreeD har samlet et unikt team af forsknings-, industrielle og offentlige partnere, som er forankret omkring SDU UAS Dronecenteret.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201629/02/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.