Fra manual til praksis - Implementeringsprocessen af forældreforberedelsesprogrammet MANU 0-1: Et kvalitativt studie i dialog med praksis

Project: PhD Project

Project Details

Description

Tal fra den grønlandske befolkningsundersøgelse fra 2014 viste, at 66% af den voksne befolkning var vokset op i et barndomshjem præget af problemer med alkohol, vold, eller seksuelle overgreb. I MANU 0-1, et un-dervisningsprogram for vordende forældre, er der derfor fokus på, at forældre reflekterer over deres egen barndom og sammen taler om, hvilke rammer de vil skabe for deres barn. Herværende ph.d.-projekt har til formål at undersøge, hvordan MANU 0-1 implementeres fra manual til praksis og hvordan indsatsen opleves blandt forældre. Dette undersøges gennem casestudier fra tre forskellige sundhedsregioner/kommuner hvor kvalitative interviews med fagpersonale og forældre foretages. Projektets teoretiske rammer bygger på sy-stemperspektivet og implementeringsteori. Gennem anvendelse af deltagerorienteret (participatory) metode sikres en løbende dialog med praksis som skal skabe forankring og anvendelse af ph.d.-projektet.

Layman's description

Phd projektet om forældreforberedelsesprogrammet MANU 0-1 udføres af Phd studerende Christine In-gemann ved Statens Institut for Folkesundhed i København og Ilisimatusarfik i Nuuk. Undersøgelsen har til formål at beskrive hvordan MANU opleves og bruges af forældre og fagpersoner lokalt i tre udvalgte byer i Grønland med inddragelse af perspektiver fra bygder.
I undersøgelsen vil forældre blive interviewet om deres oplevelse af MANU. Der vil også blive interviewet relevant fagpersonale (fx jordemødre og sundhedsplejersker) omkring de styrker og udfordringer de ople-ver med at forankre MANU i deres by samtidig med at nå ud til forældre.
Projektet er udviklet i samarbejde med en centrale referencegruppe, bestående af bl.a. Paarisa, sund-hedsplejersker og jordemødre, der vil være involveret i hele forløbet af projektet. Dette har til formål at sikre at undersøgelsen er relevant og anvendelig – i tæt dialog med praksis. Projektets resultater vil hjæl-pe med at udvikle MANU undervejs og bidrage med erfaringer til lignende initiativer i Grønland.
Short titleFra manual til praksis - MANU 0-1
StatusActive
Effective start/end date01/09/201931/08/2022

Related Research Output

 • 1 Conference abstract for conference
 • 1 Conference article

Early prevention program in Greenland “MANU 0-2 years, a parent education program” – the programs development and first phase of implementation

Ingemann, C., Kuhn, R. L. & Larsen, C. V. L., Oct 2019, p. 66.

Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceCommunication

 • Symposium on “parental education” at the ICCH17

  Ingemann, C., Kvernmo, S., Møller, H., Moffitt, P. M., Tagalik, S., Kuhn, R. L., Nilsen, S. E., Rich, R. & Larsen, C. V. L., Dec 2019, In : International Journal of Circumpolar Health. 78, 1, p. 1604062 6 p., 1604062.

  Research output: Contribution to journalConference articleResearchpeer-review

  Open Access
  File
 • 138 Downloads (Pure)

  Related Activities

  • 1 Conference presentations

  Forskning på fem minutter

  Christine Ingemann (Speaker)

  5. Dec 2019

  Activity: Talks and presentationsConference presentations