Fosfor - ressourcer, reserver og genanvendelsesmuligheder

Project: Research

Project Details

Description

På grundlag af et litteraturstudie og en selvstændig dataanalyse søger projektet at besvare to grundlæggende problemstillinger:
1. Hvordan påvirker verdensmarkedsprisen for fosfor størrelsen af de endte reserver, og hvor længe vil det tage at udtømme disse under plausible antagelser om udvindingstakten?
Besvarelsen af dette spørgsmål regner isoleret set ikke et dækkende billede af den sandsynlige fremtid for fosformarkedet. Det er derfor nødvendigt at supplere med e vurdering og diskussion af faktorer som:
a. De ukendte reserver.
b. Den fremtidige teknologiudvikling i genanvendelsesteknologier.
c. Politisk-økonomiske faktorer.
d. Fosforforureningen.

2. Hvilke faktorer bestemmer prisen for slam til landbruget? Trods slammets nærningsværdi betaler rensningsanlæggene stadig landmændende for at modtage det. Barriererne for anvendelse af slam er tidligere blevet analyseret af f.eks. Andreasen (2004) for Miljøstyrelsen. Der er imidlertid behov for nye analyser og diskussion af alternative økonomiske instrumenter for at opnå en effektiv management af slammet.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date14/11/201531/12/2015

Collaborative partners

  • Miljøstyrelsen (Project partner)
  • University of Southern Denmark (lead)