Research Theme 4: Game of Research Indicators

Project: Research

Project Details

Description

Danske forskere bliver i stigende omfang bliver bedt om at oplyse deres h-indeks i forbindelse med ansøgninger, har vi en formodning om, at der vil komme et øget fokus på h-indekset og hvordan man forholder sig ift. dette. Dette projekt vil undersøge, hvordan man som forsker kan hæve sit h-indeks ved at arbejde systematisk med at opnå citationer.
Short titleGame of Indicators
AcronymGAMEX
StatusFinished
Effective start/end date03/03/201831/12/2022

Collaborative partners

Keywords

  • biblometrics
  • bibliometrics
  • impact
  • citationsanalyse

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.