Research Theme 2: Scholarly communication in the natural sciences

Project: Research

Project Details

Description

The study of scholarly communication within the natural sciences as reflected by special and historical collections in research libraries.

Key findings

Fundet af giftige bøger, udtrækning af en astronomisk kalender, digitalisering af værker af Tycho Brahe, samt fund af Horrebow's forsvundne bøger i samlingen fra Herlufsholm. Dertil redningen og overleveringen af observatoriesamlingen fra Astronomisk Observatorium til SDU.
Short titleScholarly communication
AcronymNATKULT
StatusActive
Effective start/end date10/04/2014 → …

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.