Forskningscenter for Livet med Demens

Project: Research

Project Details

Description

Forskningscenterets formål er at skabe øget viden og evidens på området ved at sætte fokus på at leve med demens i hverdagen ud fra demensberørtes perspektiv, og derved udvikle forskellige tiltage til at afhjælpe følger af demens for dem som har sygdommen og deres pårørende. Centret vil søge at lære af medborgere med demens, deres pårørende og fagprofessionelle, om hvordan livet med demens foregår og hvad der kan give højere livskvalitet i hverdagen.
AcronymLIDEM
StatusActive
Effective start/end date01/01/2019 → …

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.