Project Details

Description

En undersøgelse af, hvad det betyder for sundhedsprofessionelle på en klinisk afdeling, når omkring tyve digitale teknologier søges implementeret i deres afsnit over en tidsperiode på tre år.
Undersøgelsen indbefatter et etnografisk feltstudie med Symbolsk Interaktionisme /Science Technology Studies) som teoretisk ramme, suppleret med spørgeskemaundersøgelser, hvoraf NoMad er en del.

Key findings

Resultater forventes ultimo 2021/primo 2022
Short titleDigital Vision
StatusFinished
Effective start/end date01/05/202001/01/2022