Forecasting Electricity from Mutriku, a successful wave power plant

  • Casas, Isabel (PI)

Project: Research

Project Details

Description

The Paris agreement in April 2016 set the rules for climate change mitigation worldwide, the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of clean sources of energy. Electricity production from renewable sources of energy suffers from intermittency because this energy cannot be easily stored. Issue that can be overcome by combining various energy sources. While wave power generation is still in the prototype stage in Denmark (four active prototypes are functioning in Danish seas), it is a reality in the Basque Country where it is the leading source of renewable energy in the short and medium term. The result of this governmental commitment is the construction of the Mutriku Wave Power Plant, the world’s first commercial wave power plant, which has been operative since July 2011. This project has access to production data from Mutriku, necessary to find the best forecasting model of electricity using oceanic data, and to advise the most efficient electricity trading strategy.

Layman's description

Paris aftalen fra april 2016, som blev ratificeret af den danske regering i oktober 2016, sætter rammerne for at afværge følgerne af klima forandringer på verdensplan, reducere drivhusgasudledninger og fremme brugen af ’grønne’ energikilder. Produktionen af elektricitet fra vedvarende energi lider under problemer med stabil levering, fordi energien ikke kan lagres. Den ustabile levering kan imødegås ved at kombinere forskellige vedvarende energikilder. Danmark har taget skridt i retningen af en omstilling til vedvarende energi, primært med fokus på vindenergi og med store satsninger indenfor udviklingen af bølgeenergi-værker. Udnyttelse af bølgeenergi er dog stadig på udviklingsstadiet i Danmark (der findes p.t. fire prototyper i Danmark). I Baskerland er udnyttelse af bølgeenergi en realitet, som vi kan lære af. Baskerlandets placering i Biscayabugten, og landets historie indenfor skibsbygning samt underleverandører hertil i regionen, har betydet at bølgeenergi er den førende vedvarende energikilde på kort og mellemlang sigt i Baskerland. Som et resultat har Baskerlands selvstyre opført Mutriku Wave Power Plant, verdens første kommercielle bølgekraftværk, som har haft produktion siden juli 2011. Dette projekt bygger på unikke produktionsdata fra Mutriku værket, som giver en hidtil uset mulighed for at beregne en optimal prognose model for elektricitetsproduktion, ved brug af oceanisk data, og anvise den mest effektive handelsstrategi under den europæiske elmarkedsmodel.
StatusFinished
Effective start/end date04/02/201931/05/2019