Fem og ti års opfølgning af borgere i Odense Kommune med svær sindslidelse, alkohol- og/eller stofmisbrug

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektets formål er at undersøge hvad der sker med borgere, der har modtaget behandling for
  en svær sindslidelse, alkohol- og/eller stofmisbrug, i årene efter endt behandling. Borgere, som
  har afbrudt planlagt behandling, vil blive sammenlignet med borgere, der færdiggør
  behandling, samt med den generelle befolkning i Odense Kommune.
  Deltagere i studiet vil være borgere, der har modtaget behandling for en svær sindslidelse på
  Vista Balboa, eller for et stort misbrug af enten stoffer eller alkohol på én af Odense
  Kommunes behandlingsinstitutioner for alkohol- eller stofmisbrug.
  Borgere, der har modtaget behandling, kobles via CPR-nummer til data i Odense Kommunes
  administrative register. Dette register indeholder bl.a. information om
  arbejdsmarkedstilknytning, modtagelse af sociale ydelser, bopæl og adressehistorik, samt
  anvendelse af sundhedsydelser, herunder indlæggelser på psykiatrisk afdeling og ambulant
  psykiatrisk behandling. Disse parametre udgør hver især et mål for, hvilke udfordringer en
  borger, som behandles i Odense Kommune, står over for.
  Short titlePræ-ph.d.-projekt: Dobbeltdiagnosepatienter i Odense Kommune
  StatusFinished
  Effective start/end date01/10/201931/05/2020