Følgeforskningsprojekt af Sciencelinjen på Tåsingeskolen i Svendborg Kommune

Project: Research

Project Details

Description

Følgeforskningsprojektet undersøger Sciencelinjen på Tåsingeskolen i Svendborg Kommune, og hvad der kendetegner undervisningen og samarbejdet omkring denne. Projektet er et mixed methods casestudie og involverer ledere, lærere, forældre, elever, øvrigt personale på skolen samt lokale samarbejdspartnere.
Short titleSciencelinjen på Tåsingeskolen
StatusFinished
Effective start/end date15/03/202215/08/2022

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.