Fællesskabsøkonomier – andelsorganiseringer – lokal udvikling i landdistrikterne

Project: Research

Project Details

Description

Kooperationen afholdt i februar 2017 en konference i Fællessalen på Christiansborg med titlen Den nyere andelsorganisering og dens betydning for lokal udvikling i landdistrikterne. Som optakt til konferencen blev der i efteråret 2016 afholdt 2 workshops i henholdsvis Silkeborg og Rønne. På de to workshops og konferencen blev blandt andre følgende emner behandlet • Begrundelse for valg af organiseringsform • Betydning af kooperativets tilstedeværelse for den lokale udvikling • Er andelstanken brugbar i udviklingen af landdistrikterne. • Kan det forpligtigende fællesskab mere end det traditionelle foreningsliv? Blandt de 15 kooperativer, der deltog i de to workshops og konferencen, er der ret forskellige former for kooperativ organisering. Der er de traditionelle andelsselskaber med den solidariske hæftelse, der er AMBAer med begrænset ansvar, der er foreningsbaserede anpartsselskaber og foreninger samt de fællesskaber, hvor økonomien er bundet op på forholdsvis store medlemsbidrag, projektmidler og indsamlede penge. Fælles for dem alle er, at organiseringen baserer sig på et forpligtende fællesskab. For de flestes vedkommende er medlemmerne direkte og personligt involveret i kooperativets økonomi igennem køb af anparter/andele. Vi vælger fra nu at give disse fællesbetegnelsen: Fællesskabsøkonomier. Kooperativerne arbejder således med værdier og målsætning for en række parametre, der har væsentlig betydning for den lokale udvikling. Frivillighed indgår i alle som et væsentligt parameter. Etablering af lokale arbejdspladser, salg af lokale producenters primære og sekundære fødevareprodukter, igangsætter af lokale udviklingstiltag, sikring af lokale dagligvareindkøb, øget fællesskabsfølelse og solidaritet, løsning af velfærdsopgaver og boligbehov, etablering af alternativ energi og gødning, promovering af kunst, m.v. Man kan sige, at alle har lokal betydning/impact i relation til opfyldelse af egne formål. Dertil kommer, at man kan forvente afledte effekter i form af uddeling af penge og tilstedeværelse og deltagelse i andre lokale udviklingsaktiviteter samt en vis markedsføringseffekt. Men kan således have en klar forventning om, at fællesskabsøkonomierne/kooperativerne bidrager til udvikling af bæredygtigheden af de lokalområder de indgår i, som rækker ud over den udvikling der skabes internt i kooperativerne. Disse effekter er imidlertid ikke særlig velundersøgte.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201701/03/2018