Project Details

Description

Forskningsprogrammet Exercise First udføres af PROgrez i tæt samarbejde med Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland i perioden 2019-2022. Programmet har til hensigt at udvikle, teste og implementere målrettede forebyggende og behandlende sundhedsindsatser, herunder e-baserede indsatser, der understøtter hensigtsmæssig, patientreguleret sundhedsadfærd hos patienter med eller i risiko for kroniske sygdomme. Programmet søger at fremme lettilgængelig diagnosticering, behandling og værktøjer til egenomsorg, der bevirker, at den enkelte patient får den rette sundhedsfaglige støtte på det rette tidspunkt. Programmet består af 6 delprojekter med fokus på patienter med knæskade, artrose, hjertesygdom samt anden kronisk sygdom og multisygdom.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201931/12/2022