EU - Interreg - Turisme, Menneske, Natur

  • Michelsen, Claus (Head coordinator)

Project: Research

Project Details

Description

Projektets overordnede formål er at positionere interregionen Syddanmark-Schleswig-KERN som et moderne ferieland og gennem turisme at fremme en bred offentlig forståelse for betydningen af menneskets relationer til den omgivne natur. Projektet skal bidrage til at profilere interregionen Syddanmark-SchleswigKERN som både en oplevelsesregion og en region med høj naturbevidsthed. Projektets overordnede målsætning realiseres gennem et tæt samarbejde mellem fem naturvidenskabelige oplevelsescentre og tre universiteter om udvikling af nye oplevelsesprodukter inden for temaet menneske-natur og fælles markedsføring af disse samt videnskabelig baseret erfaringsopsamling, videndeling og evaluering. De kortsigtede succeskriterier for projektet er vækst i antallet af turister i interregionen SyddanmarkSchleswig-KERN med deraf følgende vækst i arbejdspladser og etablering af et vedvarende netværk af oplevelsescentre, turistorganisationer og forskningsinstitutioner. De langsigtede succeskriterier for projektet er en bevidsthedsændring hos den enkelte borger om menneskets relationer til den omgivende natur og en på baggrund af projektets erfarings- og videnopsamling nytænkning af mulighederne for udvikling af turismeerhvervet i interregionen med fokus på meningsgivende oplevelser med personligt indhold.
StatusFinished
Effective start/end date08/03/201130/06/2015