Etiske Læreprocesser - udvikling af professionsetik

  • Ribers, Bjørn (Project manager)
  • Munck, Cilje Crisstina Caroline (Project participant)
  • Andersen, Dorte Rudi (Project participant)
  • Larsen, Helle (Project participant)

Project: Research

Project Details

Description

Projektet har gennem dialogisk aktionsforskning udforsket nye didaktiske perspektiver på hvordan pædagoger, via en brobygning mellem uddannelse og praktik, kvalificeres til at håndtere etiske problemstillinger. Forskningsprojektet viser, at etiske læring kan afhjælpe fænomenet moral distress, som opstår i krydsfeltet mellem lovgivning, økonomiske og politiske rammer og den konkrete pædagogiske praksis.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/201101/05/2016

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.