Etiske Læreprocesser - udvikling af professionsetik

 • Ribers, Bjørn (Project manager)
 • Munck, Cilje Crisstina Caroline (Project participant)
 • Andersen, Dorte Rudi (Project participant)
 • Larsen, Helle (Project participant)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Projektet har gennem dialogisk aktionsforskning udforsket nye didaktiske perspektiver på hvordan pædagoger, via en brobygning mellem uddannelse og praktik, kvalificeres til at håndtere etiske problemstillinger. Forskningsprojektet viser, at etiske læring kan afhjælpe fænomenet moral distress, som opstår i krydsfeltet mellem lovgivning, økonomiske og politiske rammer og den konkrete pædagogiske praksis.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/12/201101/05/2016

  Collaborative partners

  • Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
  • Etisk Råd BUPL
  • University of Southern Denmark (lead)
  • University College Copenhagen
  • Roskilde University

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.