Project Details

Description

Projektet Et Sundere Syddanmark (ESS) giver borgerne direkte adgang til at prioritere, hvad der skal forskes i inden for sundhed. Grundlaget for ESS er Citizen Science, hvor borgere deltager i den demokratiske proces, og kan bidrage med data, tolkninger og prioriteringer – i en ligeværdig dialog med forskerne. Hvilket optimalt set giver nye og bredere input, samt nye forskningsspørgsmål. Det er læringsmæssigt interessant at udvikle et koncept omkring et ’Gymnasiepanel’ (forkortet ESS GYM), der i undervisningssammenhæng tilknyttes ESS. Projektet har i forlængelse heraf et ønske om i en læringsmæssig sammenhæng at involvere SDUB/SDU, som en aktør indenfor feltet.
ESS GYM blev gennemført som et pilotprojekt i 2019. Det gentages i en udvidet form og delvist virtuelt i 2022.
StatusActive
Effective start/end date01/08/201930/05/2022