EliteForsk-rejsestipendier 2016

  • Ohme, Jakob (PI)

Project: Research

Project Details

Description

Jakob Ohme er ansat som ph.d.-studerende på det kollektive forskningsprojekt Communication and Public Engagement, som udføres ved Center for Journalistik, SDU, under ledelse af professor Erik Albæk og professor Claes de Vreese. Kommunikation er et af de mest centrale træk ved nutidens samfund. Borgerne bruger i deres dagligdag mere tid på kommunikation end nogen anden aktivitet. Derved får kommunikation en helt central betydning for borgernes politiske engagement. Projektets formål er at undersøge kommunikationens positive såvel som negative, intenderede såvel som ikke-intenderede effekter på borgernes demokratiske og samfundsmæssige engagement. Fokus er rettet på tre samfundsgrupper, som er i fare for blive koblet af nutidens kommunikationsformer og dermed de demokratiske og samfundsmæssige processer: unge, ældre og indvandrere. Projektet undersøger, hvordan forskellig brug af kommunikation påvirker sandsynligheden for, at de nævnte grupper udtrykker politiske holdninger, tager del i politiske beslutningsprocesser og engagerer sig i (u)traditionelle former for politisk deltagelse. Projektet er internationalt unikt, interdisciplinært og basere sig på en bred vifte af metoder: Et fembølget panelstudie, som afdækker medieforbrug, viden, holdninger og engagement i såvel som uden for valgkampsperioder; indholdsanalyse af såvel traditionelle som sociale medier i samme periode; og eksperimenter. Projektet har nyudviklet dataindsamlings- og analyseteknikker, eksempelvis automatiseret indsamling og bearbejdning af nyhedsindhold og enqueteteknik. Således har Jakob været ansvarlig for i samarbejde med en programmør og et opinionsinstitut at udvikle en smartphone app, som har gjort det muligt i perioder løbende og med korte mellemrum at afdække respondenternes medieforbrug, viden og holdninger. App’en har vakt international opmærksomhed, når Jakob ved flere lejligheder har præsenteret den i internationale fora, og han er da også allerede som 1. års ph.d.-studerende blevet inviteret til at bidrage med en artikel til et temanummer i det ansete tidsskrift Communication Methods and Measurements.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201631/12/2017