Project Details

Description

Ved projektets opstart vil der blive nedsat en styregruppe. Styregruppen vil bestå af Skole- og Kulturchef Jan Hermansen, Pædagogisk/adm. Konsulent Bodil Ridderholm Wang, Faglig projektansvarlig Marianne Storgaard, 2 skoleledere og 2 lærere, hvoraf de to er fra specialskole. Styregruppens sammensætning vil blive drøftet med A. P. Møller Fonden.
Styregruppen forventes at skulle mødes hvert kvartal. Møderne i styregruppen blive planlagt back-to-back med aktiviteter i projektet, for at styregruppens medlemmer kan få en indsigt i de aktiviteter, som gennemføres (fx i forbindelse med et faciliteringsforløb eller et teammøde).
For at sikre at aktiviteterne i projektet bygger på skolelederne og lærernes behov og den nyeste viden på feltet, skal der etableres 1-2 referencegrupper, som gennem projektets levetid skal være med til at kvalitetssikre og diskutere de aktiviteter/resultater, som projektet skal udvikle inden resultaterne heraf forelægges projektets styregruppe. Referencegrupperne vil bestå af repræsentanter fra Nyborg Kommunes skoler samt SDU. SDU vil trække forskere ind fra andre institutioner efter behov. Nyborg Kommune har også mulighed for at trække videnpersoner ind fra samarbejdskommuner efter behov.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201531/12/2018