Ekspertundersøgelse af faglighed i gymnasiet (dansk, engelsk, matematik, fysik)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Undersøgelse udført for undervisningsministeriet. Opgaven blev vundet i december 2018 og udført i perioden december 2018 til april 2019.
  Jeg var 'skriverkarl' for ekspertgruppen i dansk.

  Opgavens mål ifølge udbudsmaterialet fra ministeriet:
  Målet er, at eksperterne besvarer følgende spørgsmål gennem undersøgelsen: 1. Hvad karakteriserer udviklingen i gymnasieelevernes viden, færdigheder og kompetencer inden for dansk, engelsk, matematik og fysik? Herunder: Hvilken udvikling ses i balancen mellem viden, færdigheder og kompetencer inden for de fire fag? 2. Hvad karakteriserer udviklingen i undervisningen i dansk, engelsk, matematik og fysik mht. viden, færdigheder og kompetencer? Herunder: hvilken udvikling ses i balancen mellem viden, færdigheder og kompetencer i undervisningens indhold? 3. Hvad karakteriserer det aktuelle niveau i danske gymnasieelevers grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for de fire fag dansk, engelsk, matematik og fysik?

  Undersøgelsen afgrænses til stx.

  Som afsæt for besvarelsen, skal hver ekspertgruppe operationalisere rammen for undersøgelsen med udgangspunkt i fagets læreplaner og den af ministeriet formulerede begrebsramme (boks 1). Dvs. operationalisere hvilken viden, færdigheder og kompetencer, der kan karakteriseres som de mest grundlæggende og centrale inden for faget, og som undersøgelsen skal fokusere på.

  Fokus og indhold i undersøgelsen fastlægges endeligt på baggrund af forundersøgelsen.
  StatusFinished
  Effective start/end date19/12/201809/04/2019