Project Details

Description

Kvantitative mål kan games. Også de, som er skabt bl.a. for at imødegå gaming. Derfor har vi designet et forsøg, hvor vi undersøger hvordan Altmetric’s donut kan games.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201931/12/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.