Digitalization at the courts in the North-Baltic countries / Kortlægning af digitalisering ved domstolene i Norden og de baltiske lande

Project: Research

Project Details

Description

Projektet skal bidrage til at skabe mulighed for øget samarbejde mellem de nordiske og baltiske lande i forhold til digitalisering af retsvæsenet ved at skabe viden om landenes digitalisering på domstoleområdet: Tekniske løsninger, de lande-specifikke regelsæt, de fælles retslige rammer for sådan digitalisering samt øge opmærksomheden ift. hvordan eventuelle retssikkerhedsmæssige udfordringer i forhold til at sikre et fremtidigt, stærkt, effektivt og tillidsvækkende digitalt retsvæsen kan adresseres.
Short titleDigiCourts
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201931/01/2020