Digitalisering af musikalier i Herlufsholm-samlingen

  Project: Research

  Project Details

  Description

  I RARA på Syddansk Universitetsbibliotek findes en række musikmanuskripter og trykte musikalier, hvoraf flere er beskrevet i litteraturen som usædvanlige og enestående. Noget er i form af fragmenter. Der er gennemført en digitalisering af et udvalg af disse musikalier, der i et fremtidigt Digital Library forventes at ville kunne tilgængeliggøres for en bredere kreds af bibliotekets brugere. Ny viden og brugen af nye teknologier vil sammen med de digitaliserede materialer kunne anvendes til at promovere Syddansk Universitetsbibliotek på forskellig vis.
  StatusActive
  Effective start/end date01/01/201831/12/2025

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.