DFF - FP1 - Anti-virulence therapy: How to disarm a bacterial pathogen of its virulence factors

Project: Research

Project Details

Description

Due to the rapid increase in antibiotic resistance, alternatives to classical antibiotics are receiving increasing attention, such as drugs that intervene with bacterial virulence. We propose that free fatty acids (FFAs) represent a useful group of antivirulence compounds acting to disarm the foodborne pathogen Listeria monocytogenes of its virulence factors. We hypothesize that FFAs reduce the virulence potential of Listeria by targeting the key virulence regulator PrfA. In this project, we aim to provide structural and functional insights into the virulenceinhibitory effect of FFAs. The project involves genetic screening and structural studies to uncover how and where FFAs interact with PrfA. Furthermore, we will investigate the role of the proposed FFA binding site in PrfA for Listeria´s pathogenic properties and response to FFAs. Ultimately, this project may elaborate new knowledge on how to develop anti-virulence therapies by selective inhibition of a virulence regulator.

Layman's description

Den stigende forekomst af antibiotikaresistens er dybt bekymrende og fordrer
udviklingen af nye alternativer til behandling af bakterielle infektioner, så som
”anti-virulens stoffer”. Anti-virulens stoffer fungerer ved at hindre patogene
bakterier i at producere virulensfaktorer. Bakterierne bliver derved uskadeliggjort, fordi de mister deres vigtigste ”våben” - virulensfaktorerne – og dermed deres sygdomsfremkaldende evne. Den fødevarebårne bakterie Listeria monocytogenes kan forårsage livstruende infektioner i svækkede individer. Vores forskergruppe har for nylig vist, at naturligt forekommende frie fedtsyrer, så som omega-3, kan hæmme Listeria´s syntese af virulensfaktorer. Dette sker sandsynligvis ved at fedtsyrerne binder til det genregulatoriske protein PrfA, som styrer produktion af de mest centrale virulensfaktorer i Listeria. Vi tænker at bindingen af fedtsyrer til PrfA hæmmer proteinets genregulatoriske aktivitet. I dette projekt ønsker vi at afsløre hvor og hvordan fedtsyrerne interagerer med PrfA. Vi vil identificere bindingsstedet for fedtsyrer i PrfA og bestemme hvilken betydning fedtsyre-PrfA interaktionen har for Listeria´s sygdomsfremkaldende evne. Fremadrettet vil resultater fra dette projekt kunne bidrage til udviklingen af effektive anti-virulens stoffer rettet specifikt mod genregulatoriske proteiner i sygdomsfremkaldende bakterier. Sådanne antivirulens stoffer kan udgøre et nyt og stærkt alternativ (eller supplement) til de traditionelle antibiotika.
StatusActive
Effective start/end date01/09/202131/08/2024