Den Danske Symptomkohorte (DaSK)

Project: Research

Project Details

Description

Den Danske Symptomkohorte (DaSK) er en undersøgelse af symptomer, symptomfortolkning og lægesøgning i den danske befolkning
Hver dag oplever mange danskere symptomer og ubehag fra deres krop. For de fleste går det over af sig selv, men for enkelte er det tegn på en sygdom eller tilstand, der kræver kontakt med sundhedsvæsenet. Med denne undersøgelse ønsker vi at danne baggrund for et bedre og mere tilgængeligt sundhedsvæsen for alle danskere.

Undersøgelsen er en internet-baseret spørgeskemaundersøgelse. I alt 150.000 danskere er inviteret til at deltage i undersøgelsen, der både er en opfølgning på et spørgeskema fra 2012 og en helt ny undersøgelse. Vi har derfor inviteret de knap 50.000 danskere, der i 2012 bidrog med stor viden i vores undersøgelse, samt 100.000 ny-udvalgte deltagere over 20 år.
Udvælgelsen er sket på baggrund af et helt tilfældigt udtræk fra Befolkningsregistret.
AcronymDaSK
StatusNot started

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.